Izazovi mašinskog učenja - SyrmiaPrijavi se za radionicu koja te očekuje 16.05. u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka na trećem spratu ispred kompanije SYRMIA.

Cilj ovog predavanja (radionice) je upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima konvolucionih neuronskih mreža koje predstavljaju fundamentalne modele iz oblasti dubokog mašinskog učenja. Konvolucione neuronske mreže su postale standard u savremenoj kompjuterskoj viziji. Klasifikacija, detekcija i segmentacija objekata od interesa u realnom vremenu, čine neizostavni deo današnjih inteligentnih video sistema. Ideja radionice je da se studentima na primeru YOLO (You Only Look Once) neuronske mreže, pokaže kako izbor platforme (procesor ili grafička kartica) kao i izbor verzije ove mreže utiče na performanse i na tačnost samog algoritma. Radionica je namenjena starijim studentima koji su već stekli određena znanja iz oblasti digitalne obrade slike i videa.

Broj mesta je ograničen zato se požuri i prijavi se što pre.

P.S. Nije potreban laptop ili dodatna oprema za učestvovanje


Za sve probleme pri prijavi kontaktirajte nas na email: codeference@gmail.com.